COM.TR Uzantılı Alan Adı Tescili İçin Gerekli Belge ve Bilgiler

FORMLAR:
- Alan Adı Tahsis Formu
İdari Sorumlu Değişiklik Formu
- Alan Adı Silme Formu
- Alan Adı Sahip Güncelleme Formu
- Net.tr Dilekçe Örneği


Alan adı kayıt ederken bazı domainlerin satın alımı sırasında evrağa gerek duyulmaktadır. TR uzantılı domainleri tüm yönleriyle ele alıp satın alacağınız uzantı ile ilgili tüm bilgileri bilgi merkezimizde bir araya topladık. Evrak gerektiren ve gerektirmeyen tüm uzantıları ayrı başlıklar halinde inceleyebilir dikkat edilmesi gereken hususları öğrenebilirsiniz.COM.TR ALAN ADI TESCİLİ (Evrak Gerektirir)
COM.TR alan adları, Gerçek ve tüzel kişilerin, genel olarak ticari amaçlı kullanımlarına yönelik satın alabilecekleri alt alan adıdır. Com.tr uzantılı alan adını tescil ettirebilmeniz için almak istediğiniz isim ile ticari ünvanınızın aynı olması gerekir. Yani satın alacağınız com.tr uzantılı ismi resmi belgeler ile ispatlamak zorundasınız.

ÖNEMLİ: Sipariş vereceğiniz domain ile beyan edilecek belgedeki firma ünvanınız birebir aynı olmalıdır. Göndereceğiniz belgede var olan marka, ticaret ünvanı vb.’ nin “ayırt edici” ve “esas unsurunu oluşturan ibareler esas alınır. İlgili ünvan veya markanın yardımcı unsurunu oluşturan ve faaliyet alanı yada sektörü vb. Tanımlayan unsurlar esas unsur olarak değerlendirilmez.

Örneğin; "Örnek Bilişim Yatırım İhracat Sanayi Ticaret A.Ş" isminde bir firmanız varsa; firmanızı ayırt edici ve esas unsurunu oluşturan "ornek.com.tr" yada "ornekbilisim.com.tr" alan adını satın alabilir "bilisim.com.tr", "ihracat.com.tr", "ticaret.com.tr" gibi alan adlarını alamazsınız.

NOT: Ad-Soyad .com.tr ve .net.tr belge gerektirmez. adınızsoyadınız.com.tr alan adını tescil ettirmek istiyorsanız iletişim formlarına tc kimlik ve ad soyad bilgileri düzgün girilmesi durumunda işlem online olarak gerçekleşir. Ancak bir aksaklık yaşanması durumunda T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi, ekstra bilgi istendiği durumdada Alan Adı Tahsis Formu'da iletilmelidir.

Örneğin; ‘ORHAN VELİ KANIK’ isimli bir vatandaş orhanvelikanik.com.tr, orhan-veli-kanik.com.tr, orhan-velikanik.com.tr, veli-kanik.com.tr, ovelilanik.com.tr, o-veli-kanik.com.tr, orhanvkanik.com.tr, orhan-vkanik.com.tr, orhan-v-kanik.com.tr, velikanik.com.tr, orhankanik.com.tr, orhan-kanik.com.tr, orhanvelikanik1.com.tr, orhan1kanik.com.tr vb. şeklinde türetilecek tr uzantılı alan adlarını alabileceklerdir.


COM.TR DOMAİN TESCİLİ İÇİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR


Bütün .TR uzantılı domainlerin başvurusunu yapabilmeniz için kesinlikle Dilekçe iletimeniz gerekir. Dilekçe; Alan Adı Tahsis Formu olarak adlandırılır ve aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Alan Adı Tahsis Formu

Form Nasıl Doldurulur: Yukardaki url'den dökümanı indirdikten sonra bilgisayarınız üzerinden herhangi bir editör yardımı ile düzenleyebilirsiniz. Dilekçe içerisindeki, takip numarası bölümünü boş, diger idari sorumlu kodu, ödeme sorumlu kodu, teknik sorumlu kodu alanlarının CİC28-METU olarak kalması gerekmektedir. Bu alanların dışındaki firma sahibine ait ad-soyad, domain ismi, e-mail, telefon ve adres bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurarak firma sahibinin imzası ve firmaya ait kaşeyle birlikte bize iletilmesi gerekir.


LTD ve A.Ş, Şahıs İşletmeleri için gerekli belgeler:

1- Alan Adı Tahsis Formu. İndirmek için tıklayın
2- Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan "Ticaret Ünvanı İlanı". Faaliyet belgeleri son altı (6) ay için alınmış olmalıdır. VEYA Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi”


Marka Tescil Sahipleri için gerekli belgeler;

Firmanızda kayıtlı ünvanınız satın almak istediğiniz domain ile farklı ise marka tescili yaptırarak domaini satın almanız mümkün. Marka tescili için yapılan başvurunun sonuçlanmasını beklemeden'de başvuru sonrası marka başvuru belgeniz ile alan adını satın alabilirsiniz. Marka tescilini yaptırmışsanız aşağıdaki belgeleri iletmeniz gerekir:

1- Alan Adı Tahsis Formu. İndirmek için tıklayın
2- Türk Patent Enstitüsü'nden almış olduğunuz "Marka Tescil Belgesi" veya "Marka Başvuru Belgesi" 
3- Marka sahibi şahıs ise "kimlik fotokopisi". 
4- Marka tescil belgesi birden fazla şahıs adına ise herbir şahsın "kimlik fotokopisi" ve "dilekçede imzalı ismi" yer almalıdır.
5- Eğer Marka üzerinde herhangi bir devir işlemi yapılmış ise Türk Patent Enstitüsünden alınmış "Marka Devir Sözleşmesi" iletilmelidir. 
ÖNEMLİ: Kesinlikle talep edilen Domain adı marka tescil belgesindeki isimle birebir aynı olmalıdır.


İrtibat Büroları İçin Gerekli Belgeler;

1- Alan Adı Tahsis Formu. İndirmek için tıklayın
2- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi".


Süresiz Yayınlar İçin Gerekli Belgeler;

1- Alan Adı Tahsis Formu. İndirmek için tıklayın
2- "Yayının Aslı"
3- Başvuru sahibi şahıs ise, "kimlik fotokopisi"


Yabancı Kuruluşların, Türkiye Distribütörü, Temsilcileri İçin Gerekli Belgeler;

1- Alan Adı Tahsis Formu. İndirmek için tıklayın
2- Başvurulan alan adına ait "Tescil Belgesi" (Yurt dışı marka veya resmi kuruluşlardan alınmış sicil tasdiği) 
3- İsim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, "imzalı ve kaşeli yetki belgesi". (Türkçe ve İngilizcesi)
4- Türkiye’de başvuran firmanın "Ticaret sicil kaydı belgesi".


Yurt Dışı Başvuruları İçin Gerekli Belgeler;

1- Alan Adı Tahsis Formu. İndirmek için tıklayın
2- For the applications made by the legal entities and organisations; the official documents required must certify that the domain name you apply for is your registered trademark or corporate name. One official document that appropriate for the application, which may be "Commercial Registration Certificate", "Trademark Registration Certificate" etc., is sufficient to register a ".tr" domain. 
3- Furthermore, foreign applicants are to prove business activity in Turkey or have a business relation with a company that is domiciled in Turkey and provide supporting official documents such as franchising agreement, distribution agreement, invoice, custom papers etc.


Dergi ve Gazeteler İçin Gerekli Belgeler;

1- Alan Adı Tahsis Formu. İndirmek için tıklayın
2- "Derginin/gazetenin aslı"
3- "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi" 
4- Başvuru sahibi şahıs ise "kimlik fotokopisi"


Çiftlikler İçin Gerekli Belgeler;

1- Alan Adı Tahsis Formu. İndirmek için tıklayın
2- Bağlı bulunduğu ziraat odasından "kayıt belgesi"


Gemiler İçin Gerekli Belgeler;

1- Alan Adı Tahsis Formu. İndirmek için tıklayın
2- "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"


Fuarlar İçin Gerekli Belgeler;

1- Alan Adı Tahsis Formu. İndirmek için tıklayın 
2- Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"


Özel Numaralar İçin Gerekli Belgeler;

1- Alan Adı Tahsis Formu. İndirmek için tıklayın
2- Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"


İlaç İsimleri İçin Gerekli Belgeler;

1-
Alan Adı Tahsis Formu. İndirmek için tıklayın
2- "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi"


Yerleşim İsimleri İçin Gerekli Belgeler;

1- Alan Adı Tahsis Formu. Formu indirmek için tıklayın,
2- İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için "belediye başkanı imzalı talep yazısı".


COM.TR Domain Transferi İçin Gönderilmesi Gereken Evraklar;

Alan adını firma belgeleri ile tescil ettirmiş iseniz
- Firmanıza ait imza sirküleri ve “İdari Sorumlu Degişiklik Formu” nu doldurduktan sonra kaşeli ve imzalı olarak bize iletilmesi gerekir. Formu indirmek için tıklayın
Alan adını Marka tesciliniz ile tescil ettirmiş iseniz
- Marka tescili şahıs adınaysa "Marka tescil belgesi" ile birlikte "kimlik fotokopisi" ve imzalı “İdari Sorumlu Degişiklik Formu” nu doldurarak iletmeniz gerekmektedir. Formu indirmek için tıklayın
- Marka tesciliniz firma adınaysa "Marka tescil belgeniz", "imza sirküleri" ve “İdari Sorumlu Degişiklik Formu” nu doldurarak kaşeli ve imzalı olarak tarafımıza gönderilmesi gerekir. Formu indirmek için tıklayın


AD-SOYAD.COM.TR/NET.TR Domain Transferi İçin Gönderilmesi Gereken Evraklar;

- Tr uzantılı Kaşeli ve İmzalı “İdari Sorumlu Degişiklik Formu”Formu indirmek için tıklayın
- "Kimlik Fotokopisi"

NOT: Domaininizi almış oldugunuz marka tescilini daha sonra başkasına devrettiyseniz, domainin iletişim bilgilerini değiştirebilmeniz için; TPE den "marka devir sözleşmesi", noterden alınmış "marka devir sözleşmesi", devreden ve devir alan kişilerin "kimlik fotokopileri" ve “Alan Adı Sahip Güncelleme Formu” doldurarak tarafımıza imzalı bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir.


Formlar Ne İşe Yarar?

Alan Adı Tahsis Formu: .TR uzantılı alan adı tescili için iletilmesi gereken belgedir.
İdari Sorumlu Değişiklik Formu: Mevcut .tr uzantılı alan adınız için idari sorumlu değişikliği(transfer) yapacağınız durumda iletilmesi gerekli olan belgedir.
Alan Adı Silme Formu: Mevcut .tr uzantılı alan adınızın silinmesi(düşürülmesi) için yapacağınız başvuruda iletilmesi gerekli olan belgedir.
Alan Adı Sahip Güncelleme Formu: Mevcut .tr uzantılı alan adınız için bilgi güncellemesi yapacağınız durumda iletilmesi gereken belgedir.
Net.tr Dilekçe Örneği: Net.tr uzantılı alan adı başvurusu için iletilmesi gerekel belgedir.


DİĞER .TR UZANTILI DOMAİNLER İÇİN GEREKLİ BELGELER
NET.TR | ORG.TR | AV.TR | BEL.TR | DR.TR | EDU.TR | GOV.TR | K12.TR | MIL.TR | POL.TR

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır