cPanel ssh komutları – sorunların çözümleri

cPanel SSH Komutları

1- Sunucuya reboot çekme

PHP- Kodu:

reboot

2- Cpanel’in /scripts klasöründe mysql priv. ‘ler için çeşitli scriptler bulunmaktadır. Erişim hatalarını düzeltmek için bu script’i kullanabilirsiniz, erişim hatası varsa bu kod düzeltecektir.

PHP- Kodu:

/scripts/cleanupmysqlprivs

3- Bu komut Mysqlde symlink e bakar yoksa yeniden oluşturur. (1 kerede yapmassa aynı komutu 2 veya 3 kere daha deneyin)

PHP- Kodu:

/scripts/restartsrv_mysql

4- Mysql rpm lerini yeniden yükler

PHP- Kodu:

/scripts/mysqlup –force

5- perl modülünü günceller

PHP- Kodu:

/scripts/perlinstaller –force Bundle::DBD::mysql

6- php -apache yi yeniden derler

PHP- Kodu:

/scripts/easyapache

7- cpaneli update eder

PHP- Kodu:

/scripts/upcp

8- cPanel.config dosyasını düzenlemek için

PHP- Kodu:

/var/cpanel/cpanel.config

9- Apache restart için

PHP- Kodu:

service httpd restart

veya

PHP- Kodu:

/etc/rc.d/init.d/httpd restart

10- Apache durdurmak için

PHP- Kodu:

service httpd stop

veya

PHP- Kodu:

/etc/rc.d/init.d/httpd stop

11- Apache başlatmak için

PHP- Kodu:

service httpd start

veya

PHP- Kodu:

/etc/rc.d/init.d/httpd start

12- Apache ayarlarını kontrol etmek için :

PHP- Kodu:

service httpd configtest

veya

PHP- Kodu:

/etc/rc.d/init.d/httpd configtest

13- Root dizinindeki dosyaları görmek için

PHP- Kodu:

dir

14- Dosya silmek için

PHP- Kodu:

rm -f dosyaismi.tar.gz*

15- Sunucu özelliklerini gösterir

PHP- Kodu:

cat /proc/cpuinfo

16- rar dosyası açmak

PHP- Kodu:

unrar x dosya.rar

sunucunuzda unrar yüklü değilse bunu uygulayın

PHP- Kodu:

wget https://apt.sw.be/packages/unrar/unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm
rpm -Uvh unrar-3.6.2-1.el4.rf.i386.rpm

17- zip dosyası açmak

PHP- Kodu:

unzip dosya.zip

18- sunucuda her hangi bir dosya veya dosyaları aramak

PHP- Kodu:

locate c99.php

Eğer arama yapmaza db yi updete etmemiz lazım ardından araması lazım

PHP- Kodu:

updatedb

19- Kullanıcı yetkilendirme

PHP- Kodu:

chown -R kullanıcı:kullanıcı /home/kullanıcı


- Install Zend Optimizer /scripts/installzendopt

- Hostname A Entry Missing! /scripts/fixndc then restart bind and apache
- Install Cron on New Server /scripts/installrpm anacron vixie-cron ; /etc/rc:temizzd/init.d/crond start
- Bandwidth issues /scripts/cleanbw
- /scripts/fixwebalizer (To fix problem in webalizer that stop updating stats)
- /scripts/fixcommonproblems
- /scripts/fixeverything
- Fixing Mail List MailMan /usr/local/cpanel/bin/convertmailman2
- Reinstall MailMan /scripts/reinstallmailman
- Fix Permissions on accounts: /scripts/fixhome
- Edit mySQL conf file: pico /etc/my.cnf
- Edit php.ini: pico /usr/local/lib/php.ini
- Edit Apache Conf: pico /etc/httpd/conf/httpd.conf
- Checking Real Time Top Processes Login to SSH and run: top
- Run cpanel backup /scripts/cpbackup
- To try and fix domain controller: /scripts/fixndc
- Quotas /scripts/initquotas – takes a while to run
- /scripts/resetquotas
- /scripts/fixquotas – takes a while to run
- /scripts/adddns Add a Dns Entry
- /scripts/addfpmail Install Frontpage Mail Exts
- /scripts/addservlets Add JavaServlets to an account (jsp plugin required)

- /scripts/adduser Add a User
- /scripts/admin Run WHM Lite
- /scripts/apachelimits Add Rlimits (cpu and mem limits) to apache:temizz
- /scripts/dnstransfer Resync with a master DNS Server
- /scripts/editquota Edit A User’s Quota
- /scripts/finddev Search For Trojans in /dev
- /scripts/findtrojans Locate Trojan Horses
- Suggest Usage
- /scripts/findtrojans > /var/log/trojans
- /scripts/fixtrojans /var/log/trojans
- /scripts/fixcartwithsuexec Make Interchange work with suexec
- /scripts/fixinterchange Fix Most Problems with Interchange
- /scripts/fixtrojans Run on a trojans horse file created by findtrojans to remove them
- /scripts/fixwebalizer Run this if a user’s stats stop working
- /scripts/fixvaliases Fix a broken valias file
- /scripts/hdparamify Turn on DMA and 32bit IDE hard drive access (once per boot)
- /scripts/initquotas Re-scan quotas. Usually fixes Disk space display problems
- /scripts/initsuexec Turn on SUEXEC (probably a bad idea)
- /scripts/installzendopt Fetch + Install Zend Optimizer
- /scripts/ipusage Display Ipusage Report
- /scripts/killacct Terminate an Account
- /scripts/killbadrpms Delete “Security Problem Infested RPMS”
- /scripts/mailperm Fix Various Mail Permission Problems
- /scripts/mailtroubleshoot Attempt to Troubleshoot a Mail Problem
- /scripts/mysqlpasswd Change a Mysql Password
- /scripts/quicksecure Kill Potential Security Problem Services
- /scripts/rebuildippool Rebuild Ip Address Pool
- /scripts/remdefssl Delete Nasty SSL entry in apache default httpd:temizzconf
- /scripts/restartsrv Restart a Service (valid services: httpd,proftpd,exim,sshd,cppop,bind,mysql)
- /scripts/rpmup Syncup Security Updates from RedHat/Mandrake
- /scripts/runlogsnow Force a webalizer/analog update:temizz
- /scripts/secureit Remove non-important suid binaries
- /scripts/setupfp4 Install Frontpage 4+ on an account:temizz
- /scripts/simpleps Return a Simple process list. Useful for finding where cgi scripts are running from:temizz
- /scripts/suspendacct Suspend an account
- /scripts/sysup Syncup Cpanel RPM Updates
- /scripts/unblockip Unblock an IP
- /scripts/unsuspendacct UnSuspend an account
- /scripts/upcp Update Cpanel
- /scripts/updatenow Update /scripts
- /scripts/wwwacct Create a New Account
- /scripts/runweblogs account username for awstats to run manually

Bazen apache / httpd (o ölür veya sunucu çöküyor kadar daha fazla bellek alma) gibi davranış bozuk MySQL veritabanı neden olabilir.Aşağıdakileri deneyin:

1) Mysql sunucusunu öldür

/etc/rc.d/init.d/mysql stop

2) Tüm SQL veritabanları onarım:

myisamchk -r /var/lib/mysql/*/*.MYI

3) Tekrar mysql Başlangıç​​:

/etc/rc.d/init.d/mysql start

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır