DR.TR Uzantılı Alan Adı Tescili İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

FORMLAR:
- Alan Adı Tahsis Formu
İdari Sorumlu Değişiklik Formu
- Alan Adı Silme Formu
- Alan Adı Sahip Güncelleme Formu

DR.TR ALAN ADI TESCİLİ (Evrak Gerektirir)


"Dr.tr" alan adı tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları için sağlanabilen alan adıdır.


DR.TR DOMAİN TESCİLİ İÇİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR


".dr.tr" alan adını tıp doktoru meslek grubuna harici kullanılamaması nedeniyle dr.tr'nin tahsis ve işleyiş kurallarının belirlenmesi Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılmaktadır. Bu bağlamda Türk Tabipleri Birliği tek yetkili karar merci olarak yetkilendirilmiştir. 


"DR.TR" adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar https://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tescil ve tahsis edilir.

- Alan adı tahisi için gerekli tüm şartlar, koşullar ve kurallar resmi belgeler ile ttb.org.tr üzerinde çeşitli başlıklar altında yer almaktadır, Dökümana buradan ulaşabilirsiniz. 

- Alan adı tahisi için Türk Tabipleri Birliği üzerinden yapılması gereken Online Başvuru Formu'na buradan ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.


DR.TR DOMAİN TRANSFERİ İÇİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1-
Kaşeli ve imzalı "İdari Sorumlu Degişiklik formu" Formu indirmek için tıklayın
2- "Kimlik Fotokopileri"

DİĞER .TR UZANTILI DOMAİNLER İÇİN GEREKLİ BELGELER
COM.TR | NET.TR | ORG.TR | AV.TR | BEL.TR | EDU.TR | GOV.TR | K12.TR | MIL.TR | POL.TR

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır