Genel Linux Komutları

 

- ls : Dizinde bulunan herşeyi listeler.

- ls -a: Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.

- ls -l : Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.

- tar -zxpf : Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.

- tar -xpf : Uzantısı .tar olan dosyaları açar.

- gunzip : Uzantısı .gz olan dosları açar.

- cp Dosyayı kopyalar.

- mv : Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir.

- mkdir
Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.

- rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.

- rm Dosya silmenizi sağlar.

- rm -rf Dizin silmenizi sağlar.

- cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.

- cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.

- cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.

- pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.

- pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.

- ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.

- lynx Belirtilen siteyi görüntüler.

- df Harddisk istatistiklerini gösterir.

- quota Disk kullanımınızı gösterir.

- uname İşletim sisteiminin durumunu gösterir.

- whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.

- who Sunucuya bağlı olanları gösterir.

- last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.

- whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.

- BitchX IRC programını çalıştırır.

- mail Postalarınızı kontrol eder.

- ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.

- ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.

- ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.

- kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.

- kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.

- killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.

- whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.

- man Komut hakkında yardım görüntüler

- passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.

- vhosts ya da vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)

- ip addr Rootmakinadan ip öğrenme

Rootta hesap açma : adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2

reboot: Sunucuya restart atar

service mysql restart : mysql restart atar

service httpd restart : apache ye restart atar

service httpd stop : Sitelere ulaşımı kapatır

apf -d ipadresi : verilen ipe ban atar

service apf restart : apf ye restart atar

netstat -n : sunucuya baglanan ipleri gösterir

netstat -a : sunucuya baglanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gercek cıkış ipi görünür)

pico : ssh üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar.

top : Sistem cpu kulalnımını gösterir.

uptime : Uptime Durumu


- IP Adresi Yasaklama

*iptables -A INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP


- IP Adresi Yasak Kaldırma

*iptables -X INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP


- Sunucuya Dosya Çekme

*wget https://www.orneksite.com/ornek-dosya.rar


- ZIP dosyasını çıkartma/açma

*unzip dosya.zip


- TAR.GZ dosyasını çıkartma/açma

*tar -zxvf dosya.tar.gz


- GZIP dosyasını çıkartma/açma

*gunzip dosya.tar.gz


- Dosya Sıkıştırmak

*tar cvzf dosyam.tar.gz sıkıştırılacak-dosya


- SQL Yükleme

*mysql -h dbname -u dbuser -p dbpasword < dbname.sql


Bu komutları  linuxun Konsolunda kullanabilirsiniz

Kolay gelsin.

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır