K12.TR Uzantılı Alan Adı Tescili İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

FORMLAR:
- Alan Adı Tahsis Formu
İdari Sorumlu Değişiklik Formu
- Alan Adı Silme Formu
- Alan Adı Sahip Güncelleme Formu

K12.TR ALAN ADI TESCİLİ (Evrak Gerektirir)


K12.TR uzantılı domainler T.C Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından onaylanmış ilköğretim, lise ve dengi okullar, okul öncesi egitim veren(kreş, anaokulu) kurumlar için tescil edilebilen alan adıdır. 


K12.TR DOMAİN TESCİLİ İÇİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR


Devlet Okulu İse;
1- İlköğretim, lise ve dengi okullar için okul müdürlüğü tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş "Alan Adı Tahsis Formu" Formu indirmek için tıklayın

Özel Okul İse;
1- T.C Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından verilen "Kurum Açma İzin Belgesi" ve belediyeye başvurularak alınan "İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatı", "Alan Adı Tahsis Formu", yetkilinin imzası ve kurum kaşesi ile iletilmelidir. Formu indirmek için tıklayın

Okul Öncesi Eğitim Veren Kurum İse;
1- T.C Milli Eğitim Bakanlığı(MEB)'ndan veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan alınmış "Açılış İzin Belgeleri" ve "Alan Adı Tahsis Formu", yetkilinin imzası ve kurum kaşesi ile gönderilmelidir. Formu indirmek için tıklayın


K12.TR DOMAİN TRANSFERİ İÇİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

Devlet Okulu İse;
1- Kaşeli ve imzalı "İdari Sorumlu Değişiklik Formu" Formu indirmek için tıklayın

Özel Okul İse;
1- Kaşeli ve imzalı "İdari Sorumlu Değişiklik Formu" Formu indirmek için tıklayın
2- T.C Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından verilen "Kurum Açma İzin Belgesi" ve belediyeye başvurularak alınan "İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatı" yetkilinin imzası ve kurum kaşesi ile iletilmelidir.

DİĞER .TR UZANTILI DOMAİNLER İÇİN GEREKLİ BELGELER
COM.TR | NET.TR | ORG.TR | AV.TR | BEL.TR | DR.TR | EDU.TR | GOV.TR | MIL.TR | POL.TR

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır