Linux Klavye Kısayolları

Sekme ve Pencere Kısayolları :

- Ctrl+N - Yeni bir pencere açar.

- Ctrl+T - Yeni bir sekme açar.

- Ctrl+ÜstKrktr+N - Gizli modda yeni bir pencere açar.

- Ctrl+O'ya basın ve ardından dosyayı seçin. - Bilgisayarınızdaki bir dosyayı Google Chrome'da açar.

- Ctrl tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Alternatif olarak, farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı arka planda yeni bir sekmede açar.

- Ctrl+ÜstKrkt tuşlarına basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Alternatif olarak,ÜstKrkt tuşuna basın ve farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı yeni bir sekmede açar ve yeni açılan sekmeye geçiş yapar.

- ÜstKrkt tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. Bağlantıyı yeni bir pencerede açar.

- Ctrl+ÜstKrktr+T - Kapattığınız son sekmeyi tekrar açar. Google Chrome, kapattığınız son 10 sekmeyi hatırlar.

- Ctrl+1-Ctrl+8 - Sekme şeridinde belirtilen konum numarasındaki sekmeye geçiş yapar.

- Ctrl+9 - Son sekmeye geçiş yapar.

- Ctrl+Sekme veya Ctrl+PgDown - Sonraki sekmeye geçiş yapar.

- Ctrl+ÜstKrkt+Sekme veya Ctrl+PgUp - Önceki sekmeye gider.

- Ctrl+ÜstKrkt+Q - Google Chrome'u kapatır.

- Ctrl+W veya Ctrl+F4 - Geçerli sekmeyi veya pop-up'ı kapatır.

- Alt ve sol ok tuşlarına birlikte basın. Sekme için tarama geçmişinizde önceki sayfaya gider.

- Alt ve sağ ok tuşlarına birlikte basın. Sekme için tarama geçmişinizde sonraki sayfaya gider.

- Bir bağlantıyı sekmeye sürükleyin. Bağlantıyı sekmede açar.

- Bir bağlantıyı sekme şeridindeki boş bir alana sürükleyin. Bağlantıyı yeni bir sekmede açar.

- Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına sürükleyin. Sekmeyi yeni bir pencerede açar.

- Bir sekmeyi sekme şeridinin dışına ve var olan bir pencereye sürükleyin. - Sekmeyi var olan pencerede açar.

- Bir sekmeyi sürüklerken Esc tuşuna basın. Sekmeyi orijinal konumuna geri getirir.

- Farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) bir sekmeyi tıklayın. Tıkladığınız sekmeyi kapatır.

- Tarayıcı araç çubuğundaki Geri veya İleri okunu sağ tıklayın veya tıklayın ve basılı tutun. Sekmedeki göz atma geçmişinizi görüntüler.

- Araç çubuğunda farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) Geri okunu, İleri okunu veya Git düğmesini tıklayın. Düğme hedefini arka planda yeni bir sekmede açar.

- Sekme şeridindeki boş alanı çift tıklayın. Pencereyi tam ekran yapar veya simge durumuna küçültür.

Adres Çubuğu Kısayolları :

- Bir arama terimi yazıp ardından Enter tuşuna basın. - Varsayılan arama motorunuzu kullanarak arama yapar.

- Bir arama motoru anahtar kelimesi yazın, Boşluk tuşuna basın, aranacak bir terim yazın ve Enter tuşuna basın. - Anahtar kelimeyle ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.

- Bir arama motoru URL'si yazarak işleme başlayın; istendiğinde Sekme tuşuna basın, bir arama terimi yazın ve Enter tuşuna basın. - URL ile ilişkilendirilen arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirir.

- Ctrl+L
URL'yi vurgular.

- Ctrl+K veya Ctrl+E - Adres çubuğuna '?' işareti yerleştirir. Varsayılan arama motorunuzu kullanarak bir arama yapmak için soru işaretinden sonra bir arama terimi yazın.

- Ctrl+ÜstKrkt ve sol oka birlikte basın. - İmlecinizi adres çubuğunda önceki anahtar terime getirir

- Ctrl+ÜstKrkt ve sağ oka birlikte basın. - İmlecinizi adres çubuğunda sonraki anahtar terime getirir

- Ctrl+Backspace
Adres çubuğunda imlecinizden önce gelen anahtar terimi siler

- Adres çubuğunun açılır menüsünde klavye oklarınızla bir girişi seçin ve ÜstKrkt+Delete tuşlarına basın. - Girişi, mümkünse tarama geçmişinizden siler.

- Farenizin orta düğmesiyle (veya fare tekerleğiyle) adres çubuğunun açılır menüsündeki bir girişi tıklayın. - Girişi arka planda yeni bir sekmede açar.

- Adres çubuğu açılır menüsü göründüğünde Page Up veya Page Down tuşuna basın. - Açılır menüdeki birinci veya sonuncu girişi seçer.

Web Sayfası Kısayolları :

- Ctrl+PBulunduğunuz sayfayı yazdırır.

- Ctrl+SBulunduğunuz sayfayı kaydeder.

- Ctrl+R - Bulunduğunuz sayfayı yeniden yükler.

- Esc - Bulunduğunuz sayfanın yüklenmesini durdurur.

- Ctrl+FBulma çubuğunu açar

- Ctrl+G veya Enter
Bulma çubuğundaki girişiniz için sonraki eşleşmeyi bulur.

- Ctrl+ÜstKrkt+G veya ÜstKrkt+EnterBulma çubuğundaki girişiniz için önceki eşleşmeyi bulur.

- Alt tuşuna basın ve bir bağlantıyı tıklayın. - Bağlantı hedefini indirir.

- Ctrl+U
Bulunduğunuz sayfanın kaynağını açar.

- Bir bağlantıyı yer işareti çubuğuna sürükleyin - Bağlantıyı yer işareti olarak kaydeder.

- Ctrl+D
Mevcut Web sayfanızı yer işareti olarak kaydeder.

- Ctrl+ÜstKrktr+DTüm açık sayfaları yeni bir klasörde yer işareti olarak kaydeder.

- F11Sayfanızı tam ekran modunda açar. Tam ekran modundan çıkmak için F11 tuşuna yeniden basın.

- Ctrl ve + tuşlarına basın veya Ctrl tuşuna basıp fare tekerleğinizi aşağı kaydırın. - Sayfadaki her şeyi büyütür.

- Ctrl ve - veya Ctrl tuşuna basın ve fare tekerleğinizi aşağı kaydırın. - 
Sayfadaki her şeyi küçültür.

- Ctrl+0
Sayfadaki her şeyi normal boyutuna geri döndürür.

- Boşluk çubuğuWeb sayfasını aşağı kaydırır.

- Home tuşu
Sayfanın en üst kısmına gider.

- End
Sayfanın en alt kısmına gider.

Metin Kısayolları : 

- Ctrl+C - Vurgulanan içeriği panoya kopyalar.

- Ctrl+V veya ÜstKrktr+Insert - Panodaki içeriği yapıştırır.

- Ctrl+ÜstKrktr+V - Panodaki içeriği biçimlendirmeden yapıştırır.

- Ctrl+X veya ÜstKrktr+Delete - Vurgulanan içeriği siler ve panoya kopyalar.

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır