NET.TR Uzantılı Alan Adı Tescili İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

FORMLAR:
- Alan Adı Tahsis Formu
İdari Sorumlu Değişiklik Formu
- Alan Adı Silme Formu
- Alan Adı Sahip Güncelleme Formu
- Net.tr Dilekçe Örneği

NET.TR ALAN ADI TESCİLİ (Evrak Gerektirir)


İnternete ilişkin erişim hizmeti, internet üzerinden web, portal, tarama, e-posta vb. katma degerli, geniş ölçekli hizmetler ve uygulama servis sağlayıcılığı hizmetleri veren kurum ve oluşumlar; ticari özel ve tüzel kişiler için verilmekte olan alan adıdır. İnternet üzerinde çalışan ve belirli bir süre hizmet verdiğini ıspatlayan kişi yada kuruluşlara veya internet hizmeti verecegini beyan ederek 3 ay içinde taahütünü yerine getirecek olan tüm kuruluşlara tahsisi edilebilmektedir. Ek olarak, internet üzerinden yeni katma değerli hizmetler veren, mevcut olan hizmetlerinin internet ortamına aktarılmasını sağlayan, toplum üzerinde yarar ve toplumsal katılımı pozitif etkileyecek projelerin barındırılmasını hedeflemektedir.


NET.TR DOMAİN TESCİLİ İÇİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR


İnternet Servis Sağlayıcıları İçin;
1- Kaşeli ve imzalı "Alan Adı Tahsis Formu"  Formu indirmek için tıklayın
2- Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İnternet Servis Sağlayıcı(İSS) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
3- "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi"

Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için;
1- Başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından yapılan başvurunun detaylarını içeren (mevcutta olan .com, .net vb. uzantılı web sayfalarının adresleri) bir dilekçe(kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin "Nüfus Cüzdanı Fotokopisi" ile birlikte iletilmesi gerekir.)
Dilekçe örneği için tıklayın.
2- Unvanına göre başvuru yapılması durumunda "Ticari Tescil Belgesi"

Şahıslar için;

1- "Alan Adı Tahsis Formu" Formu indirmek için tıklayın
2- Almak istenilen ismin "Marka Tescil Belgesi" yada "Marka Tescil Başvuru Belgesi"
3- Yukarıda belirtilen ve örneği bulunan ".NET.TR Dilekçesi" Dilekçe örneği için tıklayın.

4- Marka tescil şahıs adına ise "Kimlik Fotokopisi", marka tesciliniz firma adına ise "Faaliye Belgesi" yada "Sicil Gazetesi"
5- El ile yazılmış "net.tr" alan adını kullanma nedenini açıklayan "İmzalı bir dilekçe" yazılması ve iletilmesi gerekir.

ÖNEMLİ: İ
nternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
Dilekçe örneği için tıklayın.


NET.TR
 DOMAİN TRANSFERİ İÇİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

Firma olarak tescil edilmiş ise;

1- Kaşeli ve imzalı dari Sorumlu Değişiklik Formu" Formu indirmek için tıklayın
2- "İmza Sürküleri"
3- Firmaya ait "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi"

Şahıs olarak tescil edilmiş ise;

1- Kaşeli ve imzalı "İdari Sorumlu Değişiklik Formu" Formu indirmek için tıklayın
2- "Kimlik Fotokopisi"
3- Firmaya ait "Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi"

DİĞER .TR UZANTILI DOMAİNLER İÇİN GEREKLİ BELGELER
COM.TR | ORG.TR | AV.TR | BEL.TR | DR.TR | EDU.TR | GOV.TR | K12.TR | MIL.TR | POL.TR
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır