WordPress Varsayılan Htaccess (Rewrite) Kuralları

WordPress sitelerimizde kalıcı bağlantıların yani seo url yapısının çalışması için htaccess dosyasının doğru yapılandırılması gerekmektedir.

WordPress htaccess kuralları için sitenizin ana dizininde bulunan .htaccess dosyasına aşağıdaki kodları ekleyin:

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

 

Eğer wordpress multi site kullanıyorsanız kodları aşağıdaki gibi ekleyin:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# add a trailing slash to /wp-admin
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?wp-admin$ $1wp-admin/ [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(wp-(content|admin|includes).*) $2 [L]
RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?(.*\.php)$ $2 [L]
RewriteRule . index.php [L]

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

 Bu dökümanı yazdır